Przedstawiciel Handlowy PV- Branża Agro

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Dostępność
*
Oczekiwania finansowe (brutto)
*

Administratorem Państwa danych jest Projekt- Solartechnik Development Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819926, NIP:7732491662, REGON: 385103279, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu):
- e-mail: praca@projekt-solartechnik.pl,
- tel.: 797 392 633.

Dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy u Administratora – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej zgody.
- w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do czasu zakończenia postępowań rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej zgody.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu przez Administratora postępowań rekrutacyjnych zmierzających do poszukiwania i zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora;
- 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę;
- 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków;
- 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji.

Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacja.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Administrator, zespół do spraw rekrutacji Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora. oraz dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.